Universal koffer

  • 34,00 €tax excl. 36,04 €tax incl.

    De koffer voldoet aan het Koninklijk besluit d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische Eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.