Universal koffer

  • 32,40 €tax excl. 34,34 €tax incl.

    De koffer voldoet aan het Koninklijk besluit d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische Eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.