Logo
Wat zegt de huidige wetgeving over fluorvrije blusmiddelen?
Picto
Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een regel om alle PFAS in blusschuim te verbieden. De verwachting is dat deze verordening (die bijlage XVII van de REACH-verordening zal aanvullen) in 2024 door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd.
De procedure bevindt zich in de laatste fase van de politieke besluitvorming. ECHA heeft een overgangsperiode van vijf jaar voorgesteld na de inwerkingtreding van de regelgeving voor draagbare brandblussers, zoals voorzien in de NBN EN 3-7 norm.

Eurodist wacht niet op de wetswijziging om jullie nu al fluorvrije brandblussers aan te bieden voor dezelfde prijs als onze reguliere blussers. Hiermee helpen wij samen de ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

Hoe kan je nakijken of je brandblussers reeds gekeurd zijn?
Check de keuringssticker op je brandblusser, hierop staat de laatste controle.
Kleuringssticker
Wat kan je verwachten van een controle uitgevoerd door Eurodist?
1- Jaarlijkse controle conform norm NBN S21-050.
2- Nazicht van de algemene toestand van de brandblusser.
3- Navullen van brandblussers (indien nodig).
4- Vervangen van brandblussers (indien houdbaarheidsdatum overschreden is) .
5- Ontvangen van een uitgebreid inspectierapport.
6- Follow-up jaarlijkse afspraak. Wij nemen met u contact op.
7- Duidelijke en transparante facturatie.
Al gehoord over de blusdekens voor lithium-batterijen?
Picto
Met de groeiende populariteit van elektrische voertuigen, heftrucks en fietsen, neemt ook het risico van lithium-batterijbranden toe.

 

Heb je recent nog een brandopleiding gevolgd?
Picto
Volg onze opleiding om een goede inschatting te maken en adequaat te reageren. Onze lesgevers, met ruime praktijkervaring kunnen zowel de opleiding bij u verzorgen als in ons opleidingscentrum. Op basis van jullie risico’s en noden maken wij een aangepaste offerte.

 

 
Eurodist is uw partner in het leveren en onderhouden van EHBO-materiaal, defibrillatoren en brandblussers.
Met meer dan 25 jaar ervaring staat een team van specialisten tot uw beschikking om u bij te staan bij
uw preventieve maatregelen,
aankoop van materiaal,
opleidingen (Brand, EHBO, BA4, Hoogtewerker,Heftruck,..),
evacuatieplannen,
blusdekens voertuigen,
enz.
Footer