Gebruiksvoorwaarden - Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1 - Object

Deze voorwaarden regelen de verkopen gemaakt door de firma Eurodist SA/NV van producten van eerste hulp, verzorging en hygiëne.

 

Artikel 2 - Prijs

De prijzen van onze producten worden aangegeven in euro incl. taxen (BTW en andere taksen van toepassing wanneer u bestelt), tenzij anders vermeld en uitgezonderd behandelingskosten en transportkosten.

In het geval van een bestelling naar een ander land dan België, bent u de invoerder van dat/die product(en). Douanerechten en andere lokale taksen of invoerrechten of staat rechten kunnen opeisbaar zijn. Deze rechten en sommen hangen niet af van Eurodist SA/NV. Deze worden u aangerekend en u bent er aansprakelijk voor zowel in termen van verklaringen als betalingen bij de autoriteiten en bevoegde instanties in uw land. Wij raden u aan om u te informeren bij uw lokaal bestuur.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, moeten in euro worden betaald. Eurodist SA/NV behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op ieder moment te wijzigen. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van Eurodist SA/NV tot de prijs volledig werd betaald.

Opgelet: Zodra u fysiek bezit hebt genomen van uw bestelde producten, worden de risico’s op verlies of op schade door u opgenomen.

 

Artikel 3 - Bestellingen

U kan bestellen:

  • Via het internet: www.eurodist.be
  • Per telefoon: + 32 67 63 49 90 van maandag tot vrijdag van 8h30 tot 18h

De contractuele informatie zal worden bevestigd ten laatste op het moment van uw bestelling.

Eurodist SA/NV behoudt zich het recht voor om een betaling niet op te slaan en om een bestelling niet te bevestigen ongeacht de reden en in het bijzonder in geval van een bevoorradingsprobleem of in geval van een probleem omtrent de bestelling.

 

Artikel 4 - Bevestiging van uw bestelling

Alle bestellingen die geplaatst worden op de website www.eurodist.be duiden aan dat de algemene voorwaarden aanvaard zijn. Elke orderbevestiging betekent dat u de verkoopsvoorwaarden zonder uitzondering of voorbehoud volledig aanvaard. Alle verstrekte gegevens en de opgeslagen bevestiging gelden als betalingsbewijs.

U verklaart integraal kennis van deze verklaring te hebben genomen.

De bevestiging van de bestelling geldt als handtekening en als goedkeuring van de verrichtingen.

U zult een samenvatting van uw bestelling aankrijgen via e-mail op het adres waarop u eerder al de orderbevestiging kreeg.

 

Artikel 5 - Betaling

De bevestiging van uw bestelling betekent dat de aangeduide prijs moet worden betaalt. Betalingen kan u verrichten per bankkaart via de veilige systemen HiPay® of per overschrijving.

De betaling wordt op het moment van de bestelling verricht.

 

Artikel 6 - Herroeping

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief.

Geretourneerde producten moeten geretourneerd worden in dezelfde staat als waarin ze verzonden zijn (met verpakking, accessoires en bijsluiter). Houd er rekening mee dat u hiervoor aansprakelijk bent. Indien de geretourneerde producten beschadigd zijn, kunt u zich niet meer beroepen op het herroepingsrecht.

Verzendingskosten om het pakket terug te zenden naar ons zijn voor eigen rekening.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Eurodist SA/NV u spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht.

In overeenkomst met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht mag de consument geen beroep doen op het herroepingsrecht in de volgende gevallen:

  • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten zijn aangeboden zolang ze op de website www.eurodist.be vermeld staan en zolang de voorraad strekt. Voor producten die we niet op stock hebben, gelden onze aanbiedingen onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.

In het geval dat een product niet langer beschikbaar is, zal Eurodist SA/NV u zo snel mogelijk hiervan informeren via e-mail

Verder is de website www.eurodist.be er niet op gericht om grote hoeveelheden te verkopen. Bijgevolg houdt Eurodist SA/NV zich het recht voor om bestellingen die te groot worden geoordeeld te weigeren.

 

Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens de bestelling wordt opgegeven. In geval van vertragingen zal u een mail aankrijgen om u te informeren over de mogelijke gevolgen op het levertermijn dat we u aanvankelijk hadden gecommuniceerd. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, in geval van vertragingen krijgt u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren. Moest het product tussendoor geleverd worden, betalen wij de retourkosten evenals het product terug.

In geval van leveringen door een koerierdienst kan Eurodist SA/NV niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vertraging als deze exclusief te mijden is aan de afwezigheid van de klant nadat meermaals verzoekt werd een afspraak te maken.

 

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten zijn gedekt door de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie voor verborgen gebreken. In geval van gebrek aan conformiteit bij een verkocht product, kan het worden geretourneerd, omgeruild of terugbetaald.

Alle klachten, uitwisselings- of restitutieverzoeken moeten binnen de 30 dagen per mail gebeuren op info@eurodist.be of via het contactformulier.

Geretourneerde producten moeten geretourneerd worden in dezelfde staat als waarin ze verzonden zijn (met verpakking, accessoires en bijsluiter). Verzendingskosten om het pakket terug te zenden naar ons zijn voor eigen rekening.

De bepalingen van dit artikel beletten niet dat u van het door artikel 6 voorziene herroepingsrecht geniet.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Onze producten zijn allen conform de belgische wetgeving. Eurodist SA/NV kan niet aansprakelijk worden gehouden in geval van schending van de wetgeving in het land waar het product geleverd is. U moet bij het lokaal bestuur informeren over de import mogelijkheden of het gebruik van de producten of de diensten die u wenst te bestellen.

Overigens kan Eurodist SA/Nv niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het slechte gebruik van gekochte goederen.

Ten slotte accepteert Eurodist SA/NV geen verantwoordelijkheid voor ongemakken of schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik van onze producten.