Privacybeleid

EURODIST SA/NV behandelt de persoonsgegevens van klanten in het kader van de contractuele verhouding met de betreffende klant.

De persoonsgegevens die de klant opgeeft worden behandeld volgens de voorschriften van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform de Europese Richtlijn hieromtrent (Algemene Verordening aangaande Gegevensbescherming, AVG - Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016).

Eurodist SA/NV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en doet dit uitsluitend voor volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van aangeboden diensten, uitvoeren van verkoopcontracten, promotie van haar producten en diensten (het opmaken van rechtstreekse marketingcampagnes), en dit via e-mail.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking ervan. Dit is maximaal 10 jaar. Daarna worden ze verwijderd of geanonimiseerd.

De bankgegevens worden onmiddellijk na het uitvoeren van de transactie verwijderd, d.w.z. onmiddellijk wanneer de betaling effectief is uitgevoerd.

De gegevens worden bewaard op Europees grondgebied op een veilige manier en op servers op afstand om verlies van de gegevens te voorkomen. De gegevens worden niet overgedragen buiten de E.U. zonder schriftelijke toestemming van de klant.

De klant heeft op elk moment het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en kan op elk moment overgaan tot controle en kosteloze correctie hiervan.

De klant heeft op elk moment het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (voor rechtstreekse marketingdoeleinden).

Om dit recht in te roepen, volstaat het om kosteloos contact op te nemen met dhr. Bindels via volgend e-mailadres: info@eurodist.be, of door te schrijven naar het adres van de maatschappelijke zetel van EURODIST SA/NV.